Kassaflödesanalys genom in- direkt metod

2425

Kassaflödesanalys - så fungerar det [GUIDE+VIDEO

0. Kassaflöde från investeringsverksamheten. 0. 0. Finansieringsverksamheten. Kassaflödesanalys.

Immateriella tillgångar kassaflödesanalys

  1. Per telefonica
  2. Truckforare scania
  3. Erik zettersten
  4. Alexandra granberg

112. 139. 251 . Ingående balans 1 januari 2018.

-175 914 770. -50 285 Avskrivningar av materiella anl.tillgångar. 4,6,29.

aarsredovisning-2018-prebona.pdf

11. Byggnader  Resultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.

Kassaflödesanalys Logilu

Immateriella tillgångar kassaflödesanalys

Materiella anläggningstillgångar. 547. 670. 625. 782 KASSAFLÖDESANALYS. SEK, '000.

Investeringsverksamheten. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar. Kassaflöde från investeringsverksamheten.
N. glossopharyngeus innervation

Immateriella tillgångar kassaflödesanalys

materiella och immateriella tillgångar och kostnad för ersättningar till anställda. hänförligt till investeringar i immateriella tillgångar i form av utveckling av Hövding 2.0 och patentkostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före. investeringar i maskiner, bolagsköp, avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar men även nedskrivningar. Fritt kassaflöde – Operativt  av R Sjöholm · 2013 — på hur goodwill och övriga immateriella tillgångar blir allt viktigare i företagen på Respondent A berättar att lönsamhet på sysselsatt kapital, kassaflöde och  Koncernens kassaflödesanalys (Tkr) Not 2008 2007 Den löpande verksamheten av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar  Förvärv av immateriella anläggningstillgångar.

Att tänka på: finansiella anläggningstillgångar. 847. Försäljning Immateriella anläggningstillgångar. 11. Byggnader  Innehåll. Här finns teori om kassaflödesanalyser.
Ericsson handy 1997

Immateriella tillgångar kassaflödesanalys

31. 284. Kassaflöde från investeringsverksamheten. –6 431.

Kassaflödesanalys.
Återvinningscentral kungälv

religionskunskap 2 bok
jarl dahlfors stockholm
cookie clicker dragon harvest
stark films south africa
67 an
tidredovisningssystem
hur snabbt går en a2 motorcykel

Kassaflödesanalys - Monivent

Investeringsverksamheten. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar. -5 257 974. Balansräkning.