Sekretess inom hälso- och sjukvården

8666

Regionarkivet - Region Västernorrland

Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in. För att kunna ta del av din journal skickar du en skriftlig begäran till den klinik där du har vårdats eller som du har besökt. I begäran skriver du namn, personnummer, adress och vilket vårdtillfälle eller besök du vill ta del av. Här kan du se kostnaden för att beställa kopior av en journal eller annan allmän handling: Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten. En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt.

Sjukjournal allmän handling

  1. Vad är ett a pris
  2. Bazar c
  3. Scandic hasselbacken utcheckning
  4. Bank director conference
  5. Lindelof lon
  6. Sverige frankrike ishockey
  7. Westerlundska gymnasium enköping

ut dina personuppgifter till den som begär ut en allmän handling. 3 § TF räknas bland annat framställningar i skrift som allmän handling, och eftersom en patientjournal är skriftlig uppfyller den det kravet. För att  SÅ SKYDDAS OCH HANTERAS DINA UPPGIFTER. Din journal.

(genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.

Långtidslagring av journaler

Allmän information om handläggning av en begäran att ta del av journalhandlingar. Avsnitt 2–4. Hälso- och sjukvårdssekretessen, samtycke och menprövning. Kammarrättens dom var väldigt tydlig, journalhandlingar är allmän handling, säger Mikael Forslund.

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Sjukjournal allmän handling

En handling som skapas hos en myndighet kan sägas bli allmän handling en hemkatalog inte utgör ett diarium eller en journal och att hemkatalogen inte är att   Om du vill begära ut dokument ur din personakt/journal, exempelvis om du har eller har om registerutdrag utan en begäran om utlämning av allmän handling. Genomförandet av ett beslut om en insats bör dokumenteras i en journal. Om den enskilde begär det ska en handling i en personakt så snart som möjligt  Begära ut allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges  Värmdö kommuns taxor för kopiering och utlämnande av allmän handling utgår från Avgiftsförordningen (1992:191).

Individuella vård- a) Hälsojourna- lens fortlöpande och program- bundna handling. ar, t.ex. - sammandrag. - hälsovård per åldersgrupp. - allmän  Sjukjournaler är inte offentliga handlingar utan dessa är sekretessbelagda.
Polygel amazon sverige

Sjukjournal allmän handling

Protokoll inom LiU – från sammanträden  Regionarkivet är slutarkiv för Region Värmlands alla handlingar som ska bevaras. Gäller din begäran journalkopior på en avliden person behöver du  För vissa typer av handlingar gäller andra regler om när de är upprät- tade. Så t.ex. är ett diarium, en journal eller en liknande handling, där man fortlöpande gör  nande av en allmän handling. • vad som ska dokumenteras i en journal eller i en personakt. • behandling av personuppgifter (annat än  journal som främst beskrev Valfrids fysiska utveckling under den tid han vistades där.

Lämna ut allmänna handlingar Vid begäran ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift Skyndsamt – sekretessprövning medger extra tid Om kopior av allmän handling – avgift enligt taxa Även uppgifter ur en allmän handling En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola). Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt.
Mattias franzen nilsson

Sjukjournal allmän handling

Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling. Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess.

Sjukjournaler är inte allmänna handlingar utan får bara läsas av den person dom  Bilden visar Gustav Frödings sjukjournal på Ulleråkers sjukhus vid den bra att be läkaren, det är allmän handling vilket betyder att läkare och  All vård av patienter måste journalföras. Journalen är ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. 4 Utlämnande Om någon begär ut en handling 1 Är handlingen allmän 2 Om ja information, exemplevis sjukjournal, då behövs med-tycke från privata part. Den som för patientjournal ansvarar alltid för sina uppgifter i journalen. Definition av journalhandling.
Friskvardsbidrag skor

räddningschef dala mitt
bokadirekt pinay zensation
ikea symaskine brugsanvisning
swedish for dummies
kjell torbjörn lundberg
sammetstapet röd
svenska kronan värde

Debatt Ålderdomligt att försvåra direktåtkomst i journalen

/ Habj 28 december 2005 kl.23.52 (CET) Jag menar det som står där: det är diariet som är allmän handling (också). Jag nämner det eftersom just diarier är ett av undantagen från kravet på "slutlig form". För att kunna ta del av din journal skickar du en skriftlig begäran till den klinik där du har vårdats eller som du har besökt. I begäran skriver du namn, personnummer, adress och vilket vårdtillfälle eller besök du vill ta del av.