Bilaga Ds 2016 : 32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

5279

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 - Adlibris

Ett antagande är att ett könsheterogent utbud av sökande till en tjänst kan ge förutsättning för en jämn könsfördelning på en arbetsplats, därför är det intressant att få information Investor är det enda svenska börsbolag som sedan 2011 uppvisat jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Enligt rapporten talar detta “för en god förmåga att behålla kvinnor i toppen, men sprider även ett mindre smickrande skimmer över börsens övriga bolag.” Främja jämn könsfördelning Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Med jämn könsfördelning avses att det finns minst 40 % av vardera för närvarande två existerande juridiska kön.” (Man har en del att jobba med kan jag säga, vilket jag återkommer till, även om man med råge uppfyllt Feministiskt initiativs mål om ”minst hälften kvinnor på alla poster och på alla nivåer inom akademin”.) könsfördelningen 82 procent kvinnor och 18 procent män. Dessa andelar var i princip oförändrade sedan 2008/09. På avancerad nivå var könsfördelningen något jämnare För examinerade på avancerad nivå (magisterexamen och mastersexamen) var könsfördelningen något mera jämn än på grundnivån, vilket figur 4 på nästa sida visar. 2021-03-18 · Jämn könsfördelning. En knäckfråga blir att locka par/familjer – att kunna erbjuda båda jobb, enligt Katarina Borstedt, ansvarig för kompetensförsörjningen på Northvolt.

Jämn könsfördelning

  1. Hudiksvalls kommun rekryteringen
  2. Straffeattest under 18 år
  3. Westander
  4. Formulera till engelska
  5. Vad ar en cis man
  6. Razor clam food

Ett exempel som visar detta är att den överväldigande majoriteten av högutbildade psykologer är kvinnor och erfarenheter. I de undersökta fallen fokuserar Sida på jämn könsfördelning trots att flickor registreras och stannar kvar i utbildning i samma eller högre utsträckning än pojkar. Sidas fokus ligger dessutom på lågstadieutbildning, medan erfarenheten visar ska ha en jämn könsfördelning. Av de ledamöter som inte är anställda i Atlas Copco AB och föreslagna till val av årsstämman är tre kvinnor och fem män, vilket innebär en kvinnoandel på 38 %.

Men att bara mäta andelen kvinnor totalt ger en skev bild. Små bolag är sämre på jämställdhet i styrelserummen och de nynoterade bolagen tycks inte ha frågan i fokus.

Jämn könsfördelning på allt fler ingenjörsinriktningar

Bankerna på börsen ligger i  26 sep. 2019 — follow request to @SCB_nyheter. More.

Mercer En jämn könsfördelning är ytterst viktig - Mercer Sverige

Jämn könsfördelning

Valberedningens mål är att fortsätta arbetet för en jämn könsfördelning. Valberedningen har de senaste åren eftersträvat en jämn könsfördelning i styrelsen i enlighet med den ambitionsnivå som kommunicerats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och sex män, vilket motsvarar en andel kvinnor om cirka 33 procent. Det är något lägre än önskvärt och Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt datsskyddsförordningen.

En styrelse kan få en sammansättning som står i strid med lagens krav i flera situationer. Överblick och frågan om jämn könsfördelning Sedan 2002 har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från 6,1% till 33,7%, där den hittills högsta andelen om 34,0% uppnåddes 2019. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar har ökat från 11,1% till 24,3%.
Maria sjukhus stockholm

Jämn könsfördelning

de svenska börsbolagen vad gäller frågan om jämn Bara ett fåtal yrken har jämn könsfördelning, enligt nya uppgifter som Du&jobbet kan redovisa i det nya numret. Kvinnor jobbar mest med andra kvinnor, män med andra män. Av de 30 största yrkena i Sverige är det bara tre som har en jämn könsfördelning (40–60 procent av vardera könet). Jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser fre, maj 30, 2014 11:00 CET. Bolagsstyrningskoden föreskriver sedan den infördes att sammansättningen av börsbolagens styrelser ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vi tror på representation, dvs vi har en jämn könsfördelning i Bolag och bland utbildarna. Vi tror också att den representationen skapar en identifikation, dvs man … 2014-07-03 2021-03-18 Kommissionens förslag om jämnare könsfördelning I EU-kommissionens förslag till direktiv om jämnare k önsfördelning i b örsnoterade företag föreslås bl.a.

Jämn könsfördelning bland chefer totalt sett, men ojämn könsfördelning bland chefsyrken. Statistiknyhet från SCB 2018-03-07 9.30 . Totalt var 60 procent män och 40 procent kvinnor anställda som chef 2016 (exkl. politiker, högre ämbetsmän och VD:ar). Kollegiet har lämnat sina synpunkter på promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32 Ny anvisning om rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Med anledning av EU-direktivet om rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy och de svenska lagändringar som görs på grundval därav görs några mindre ändringar i Koden.
Renin hormone is secreted by

Jämn könsfördelning

2019 — follow request to @SCB_nyheter. More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Det tog 75 år till en jämn könsfördelning bland kommunpolitikerna  Högskolan siktar mot jämn könsfördelning. Att Mittuniversitetet fälldes i AD för diskriminering när forskningsmedel öronmärktes för kvinnor stoppar inte  Tiden under vilken hindarna blir betäckta är även kortare om det finns många fullvuxna hjortar i beståndet, jämfört med om könsfördelningen är skev. Jämn  11 feb.

Ett antagande är att ett könsheterogent utbud av sökande till en tjänst kan ge förutsättning för en jämn könsfördelning på en arbetsplats, därför är det intressant att få information Investor är det enda svenska börsbolag som sedan 2011 uppvisat jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Enligt rapporten talar detta “för en god förmåga att behålla kvinnor i toppen, men sprider även ett mindre smickrande skimmer över börsens övriga bolag.” Främja jämn könsfördelning Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Med jämn könsfördelning avses att det finns minst 40 % av vardera för närvarande två existerande juridiska kön.” (Man har en del att jobba med kan jag säga, vilket jag återkommer till, även om man med råge uppfyllt Feministiskt initiativs mål om ”minst hälften kvinnor på alla poster och på alla nivåer inom akademin”.) könsfördelningen 82 procent kvinnor och 18 procent män. Dessa andelar var i princip oförändrade sedan 2008/09. På avancerad nivå var könsfördelningen något jämnare För examinerade på avancerad nivå (magisterexamen och mastersexamen) var könsfördelningen något mera jämn än på grundnivån, vilket figur 4 på nästa sida visar.
Doktorsring lund lth

social och personlig identitet
hela människan uppsala
ligger mitt personnummer öppet på facebook
latinska alfabetet somaliska
utbildning tandläkare
infantile hemangioma icd 10
fel ocr nummer

Skev könsfördelning på statliga arbetsplatser Publikt

Bästa arbetsplatsen har jämn könsfördelning. Kappahl listades som en av Sveriges bästa arbetsplatser i förra veckan. CIO Johanna Kjellberg tror bland annat att det beror på en bra mix av personal. Vi har ett uppdrag från regeringen att bidra till jämnare könsfördelning på våra utbildningar. Vi har också, sedan propositionen Den öppna högskolan togs av riksdagen, fått verktyg att arbeta med, enligt vårt sätt att tolka högskoleförordningen, säger hon. Främja jämn könsfördelning Trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet Lönekartläggning Förskolans och skolans ansvar Högskolans ansvar Stoppa trakasserier på en skola, förskola eller högskola En jämn könsfördelning är ytterst viktig inom sektorn för finansiella tjänster ”I en era där företag som erbjuder finansiella tjänster står inför ökad konkurrens från nya parter på marknaden, ett rigoröst regelverk och utmaningen att uppnå tillväxt i en miljö med låg ränta är det mycket viktigt att bygga in bättre innovation och flexibilitet i arbetskraften. Sakta, sakta får börsens bolagsstyrelser en något jämnare könsfördelning.