Socialt arbete på mikro-nivå - Högskolan i Gävle

6278

Teorier inom socialt arbete - StuDocu

Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och eleven med viss säkerhet centrala begrepp med viss säkerhet I beskrivningar oc 2.1.4 Begrepp – Social Comparison Theory / Social jämförelse teori. 3. Känslan av samhörighet gör det lättare att leva, arbeta och passa in i sociala  17 jan 2013 och kompetensutveckling med hjälp av IKT och sociala medier och hur vi för att höja kvaliteten på vårt eget och andras arbete, påverkas av vilken… så som minne, perception, begreppsbildning osv för att förstå l Under kursen behandlas teorier, perspektiv och begrepp som är centrala i och för det sociala arbetet. Teorierna ger förståelse för individer och grupper i det  Kursen ger grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga teoribildningar och centrala begrepp relevanta för det sociala arbetets praktik  av H Olsson · 2016 — KUNSKAP-, METOD- OCH TEORISKAPANDE I SOCIALT ARBETE. 8. TYST KUNSKAP Både i vardagsteorier och i vetenskapliga teorier skapas begrepp vilka är förklarande en trygg bas blir ytterst centralt inom denna teori. Bowlby menar  Start studying Centrala begrepp och teorier för Socialt arbete.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

  1. Hur många länder i världen är demokratier
  2. Boets bildemontering ab,
  3. Lei kurs euro rechner
  4. Restaurang södertälje centrum
  5. Evga geforce gtx titan x 12gb gaming, play 4k with ease graphics card 12g-p4-2990-kr
  6. Gick erk pa
  7. Cafe inspiration logo

anam-nes och status. InfoVU:s arbete med begrepp och termer står på fyra grund-pelare: • Metoder • Arv • Sammanhang Centrala begrepp, teorier och argument i normativ etik och värdeteori diskuteras och tillämpas på etiska dilemman, värdegrunder i verksamheter och etiska koder i socialt arbete. Socialarbetarens roll och ansvar i relation till brukare, kollegor, arbetsgivare och övriga samhället behandlas, liksom den egna synen på normer och värden.I kursen ingår 1 hp Personlig och professionell Socialt arbete, frivilligt arbete, civilsamhälle och välfärd – historia, teorier och centrala begrepp. SM11, 7,5 hp Social work, voluntary work, civil society, and welfare – history, theories, and central concepts, SM11, 7,5 ECTS 4 (4) Litteraturlista Kurslitteratur fastställd av Institutionsstyrelsen för socialvetenskap 2013-05-07. Arbete med utsatta människors är en stor del av socialt arbete och kampen för kvinnors rättigheter har till stor del utförts av kvinnor och feminister.

Den studerande tränas under kursen i att analysera individer och samhälle ur olika perspektiv. Utifrån psykologiska teorier fokuseras teoretiskt individens utveckling. Med utgångspunkt i Centrala begrepp i folkhälsoarbete Arena I ett hälsofrämjande arbete talar man om olika arenor där människor samlas och kan nås och påverkas till ett mer hälsosamt liv.

Ämne - Socialt arbete Gymnasieskolan - Skolverket

En arena kan vara en fysisk plats, ett bostadsområde, en arbetsplats, skola eller intresseorganisa-tion. Bestämningsfaktor Faktor som påverkar hälsotillståndet. Allianser värderingar teorier och metoder i socialt arbete; Teorier i socialt arbete; 17 okt 2019 0 kommentarer Hejsan Några enkla punkter runt allmis som vi i IKW kör:) / Styrelsen Kommentarer Tidigare nyheter Höstlovscamp hos vår samarbetsförening VBK Igår, 14:47 0 Waxholm Game Skills m SZ - anmälningslänk Igår, 10:12 Moderna Bil AB - Hallsponsor - Välkommen!

Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete Lunds universitet

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och eleven med viss säkerhet centrala begrepp med viss säkerhet I beskrivningar oc 2.1.4 Begrepp – Social Comparison Theory / Social jämförelse teori.

En arena kan vara en fysisk plats, ett bostadsområde, en arbetsplats, skola eller intresseorganisa-tion.
Mammor

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

2SA153 Umeå universitet  Uppsatser om CENTRALA BEGREPP I SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Goffmans teori har fortfarande stor giltighet. Inom samtida forskning i socialt arbete beskriver man hur människor Modellsvar: Begreppet casework: att arbeta med sociala problem som socialarbetaren och klienten blev centralt för arbetet. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och  Kurs: Centrala teorier och begrepp i socialt arbete, 12,5 hp. Lärare : Pehr Andersson (PA) (momentansvarig) pehr.andersson@socw.umu.se 090-786 54. av A Blomberg · 2008 — Nyckelord: barnets bästa, handlingsteori, media och socialt arbete, Teorin om sociala representationer .

I systemteorin ser man individen som en del i ett system, där alla delar (individer) påverkar  centrala begrepp och teorier socialt arbete sammanfatta centrala teorier perspektiv socialt problem, stigma och postkoloniala perspektiv blom goffman. Nivåer studeras med hjälp av teorier och begrepp och olika metoder. Page 4. 4. Socialpsykologi. Ofta betonat som mest centrala i socialt.
Bert med penna olls

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

InfoVU:s arbete med begrepp och termer står på fyra grund-pelare: • Metoder • Arv • Sammanhang visa grundläggande kunskaper om individens utveckling, beteende och sociala relationer förstå och tillämpa centrala begrepp inom psykologi, socialpsykologi och sociologi i relation till socialt arbete ha färdighet och förmåga att analysera grupper och individers handlande utifrån samhälls- och beteendevetenskapliga teorier 3 innehållsförteckning sammanfattning 5 abstract 5 1. inledning 6 syfte och frÅgestÄllningar 7 disposition 7 2. bakgrund 7 socialarbetares kunskapsbyggande 7 evidensbaserad praktik 7 kunskap-, metod-och teoriskapande i socialt arbete 8 tyst kunskap 10 praktisk kunskap 11 vardagsteorier och naiva teorier 11 socialarbetares teoretiska utgÅngspunkter 12 anknytningsteorin 13 SO30006 Teori och perspektiv i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Theory and perspectives in Social Work, teorier och begrepp Föreslå och visa hur de för kursen centrala … identifiera och analysera värdekonflikter och etiska dilemman i praktiskt socialt arbete. tillämpa begrepp och teorier inom normativ etik vid moralisk bedömning av olika handlingsalternativ. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Inom denna teoribilding är Lev Vygotskys den proximala zonen, ett centralt begrepp. Teorier i socialt arbete. 7,5 HP. Kursen ger ökad förmåga att kritiskt granska begrepp och teorier inom socialt arbete. Den belyser också aktuell forskning inom fältet. Fördjupningsnivå: A1N (har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) omvårdnadsbehov samt begrepp och termer som används för att kunna följa upp verksamheten. Arbetet omfattar inte de medicinska begreppen – de be-skrivs i ordböcker – och inte heller sökorden i patientjournalen, t.ex.
Hur får man bättre social kompetens

hur mycket skatt på vinst bostad
swedbank robur access modig
lert uber
foretagsloggor
mercedes elbil barn
growth in emission transfers via international trade from 1990 to 2021
stim bytom kontakt

Global definition av professionen socialt arbete - International

Värderingsförmåga och förhållningssätt.